Pobierz plik zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W związku z wprowadzeniem nowego rozporządzenia (RODO) i europejskich zasad o ochronie danych osobowych wysyłam Państwu te zasady do zapoznania się z nimi. W załączniku znajdą Państwo wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych. Korespondencja z nami będzie uznawana za udzielenie na nią zgody. W przypadku osobistego kontaktu, będziemy prosili o podpisanie powyższej zgody na piśmie.

Dziękujemy za zrozumienie.

- Administratorem danych osobowych jest Lider S.C. Wrocław ul. Odcinek 27, 51-522. Nip: 8942832408.

- Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w naszej firmie zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych z 28.03.2017”. W celu realizacji wspólnych ustaleń, zbieramy niektóre dane konieczne do kontaktu z Państwem.

Informujemy również, iż:

* zgłoszenia papierowe ulegają trwałemu zniszczeniu po ustaniu potrzeby, dla której zostały stworzone. Dokumenty te przechowywane są w sejfie.

* Pliki z danym osobowymi w formie elektronicznej są szyfrowane.

* Klient ma prawo do: informacji o posiadanych przez nas danych, usunięcia danych przekazanych nam uprzednio (z konsekwencją anulowania rezerwacji), zmiany danych.